Никола Узунов – човек со интегритет

По сплет на околности, живеев во повеќе градови и земји и имав можност да остварам бројни контакти со луѓе од различен профил и ниво на образование, но со извонредни резултати во својата професионална дејност. Голем број од нив, на посреден или непосреден начин, придонесоа во подобрување на мојата „спирала на знаење“. Меѓу најзаслужните за тоа е, секако, професорот Никола Узунов, еден од најпознатите македонски економисти, член на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). Професорот Узунов го запознав во почетокот на деведесеттите години, кога нашата фирма ЦОПИС од...

За референдумот

Во мојот труд Европски вредности и култура на квалитет, презентиран на научниот собир Емиграцијата во европските земји: социо-економски, историски, организациони и културни аспекти, одржан во Струга на 20-21 октомври 2005, го изнесов своето мислење околу состојбата во Македонија (во тоа време): Македонија е “центар на светот“! Тоа е првиот впечаток што се добива кога се дојде во Македонија по престој во некоја од развиените земји, а врз основа на написите во дневниот печат и информациите од телевизиите. Се чини дека нејзините проблеми го преокупираат вниманието на сета меѓународна јавност....

Договорот со Грција за нашето име

Во еден напис објавен на 28.09.2005 година во весникот “Време“ под наслов “Време за отрезнување“, а по повод реакциите во Македонија по неуспешниот прием во НАТО, помеѓу другото напишав: “Во атмосфера набиена со емоции, тешко e да се дадат некои објективни погледи врз постојната состојба, без одреден ризик од погрешни тумачења и понатамошна политизација. А без таков “поглед во огледало“, мали ни се шансите за превземање одредени активности насочени кон надминување на сегашната состојба“. Ваквото мислење во потполност важи и за сегашната актуелна состојба кај нас, односно реакциите...

Piter Drucker - Koliko smo razumjeli njegove poruke?

Ovog mjeseca, tačnije 19. novembra, navršava se 105 godina od rođenja Pitera Drakera (Peter Ferdinand Drucker), a istovremeno i devet godina od njegove smrti (11. novembra 2005. godine). Radi se o čovjeku, misliocu i praktičaru, koji je na osobit način obilježio 20. vijek i koga, ne bez razloga, nazivaju “ocem menadžmenta”. “Piter Draker je otac menadžmenta… Prihvatam kao kompliment kada me neki ljudi zovu ocem marketinga. Ja im onda kažem da je, u tom slučaju, Piter Draker deda marketinga“, kaže Filip Kotler (Philip Kotler). A Stefen Kovej (Stephen Covey) na pitanje kako je P. Draker...

Adolf Dragičević – Buntovnik s razlogom

Na današnji dan (7. avgusta) prije 90 godina u Zaostrogu rođen je akademik Adolf Dragičević. Radi se o izuzetnom čovjeku koji je skoro 60 godina bio aktivan sudionik u zbivanjima na prostorima bivše Jugoslavije i Hrvatske, naročito u domenu naučnih i obrazovnih aktivnosti. Nakon doktoriranja (1956.) i provedene specijalizacije u Oxfordu (1957. i 1958.) postaje predavač na Katedri političke ekonomije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, a takođe predaje na poslijediplomskim studijima u više gradova u Hrvatskoj. 1986. godine izabran...

Alojz Vesić - Čovjek sa vizijom

Ovih dana (24. januara) navršava se 20 godina od smrti Alojza Vesiča, čovjeka čije ime je usko povezano sa stvaranjem i razvojem Vazduhoplovnog zavoda “Orao” u Rajlovcu. Rijetki su ljudi koji su na takav način ostvarili svoje mladalačke snove i poslovne vizije kao što je to uspjelo Vesiču. Izuzetno mi je drago što sam imao priliku da ga lično upoznam i da petnaesetak godina budem njegov saradnik, možda u najdinamičnijim fazama razvoja Zavoda. Pripadam generaciji “rođenih sa Zavodom”, tako da sa ove vremenske distance (i životnog iskustva) mislim da mogu dosta realno cijeniti minule...

Ја пронајдовме ли алката што ни недостасува?

На 6-ти април 1993 година, во организација на ЦОПИС-НТ и Стопански Весник од Скопје како и ЦОПИС од Сараево, беше одржана промоцијата на акцијата „Во потрага по алката што недостасува“. На промоцијата учествуваа 30 еминентни личности од општествениот, стопанскиот и научниот живот на Р Македонија, три од Сараево и седум претставници на сретствата за информирање (Стопански весник, МТВ и ТВ А1). Самата промоција, како и акцијата која се промовираше, по многу нешта беше уникатна. Прво, според изборот на учесниците – конкретни личности, од триесетина организации (научни институции,...

За тие што ја сакаат математиката

Минатата година генерацијата на матуранти од 1962 година од гимназијата „Цветан Димов“ од Скопје славеше значаен јубилеј – педесет години од матура. Тоа е, секако, пригодна прилика да се потсетиме на неколку занимливости што ја карактеризираат оваа генерација. Своето школување го почнала во 1950 година, односно токму во средината на 20-иот век. Скоро сите славеници во текот на својот живот променија најмалку три држави и општествени уредувања – родени се за време на Втората светска војна, се образувале и најплодните години од животот ги провеле во СФРЈ, а крајот на својата професионална...

Го добивме буџетот, а што изгубивме?

По сила на приликите, а во доста случаи и по сопствен избор, сум живеел во неколку држави и десетина градови во Европа. Никогаш не сум имал некоја посебна потреба да го истакнувам моето (македонско) потекло, а уште помалку тоа да го прикривам. Малку на шега, а всушност доста сериозно, велам дека секој човек е одговорен само за тоа што сам одлучил да биде, да направи или избере, напр. професијата, брачниот партнер, место на живеење, пријатели исл. Во таа категорија (слобода на избор) никако не спаѓа националноста. Меѓутоа, како и на секој човек, особено кога е подалеку од татковината...